Idag så vet de flesta om att det inte är nyttigt att få i sig rök från någon annan person. Att utstå rök från en annan person kallas för passiv rökning det leder till några dödsfall varje år. Det här är skrämmande att tänka på för det kan ju vara svårt att göra något åt det faktum att folk i ens omgivning röker.

vart

Man kan råka ut för passiv rökning även utomhus. Detta är särskilt vanligt om man utsätts dagligen. Det är vanligt att drabbas även i tredje hand.

Om röken fastnar i kläder kan andra sedan få i sig gifterna. På detta sätt kan små barn få i sig röken. Många tycker inte att det ska vara lagligt att röka på allmän plats.

Är e cigg farligt för de som finns omkring?

Många upptäcker att e-cigaretter är bättre för att hindra passiv rökning. e cigg ÄR inte farligt i jämförelse med vanliga cigaretter. El-ciggen leder inte till någon passiv rökning. Detta är ett bra sätt att komma runt problemet på.

Tänk på din omgivning

De som vill fortsätta röka kan ibland komma med dåliga argument. Vissa rökare kan känna sig förföljda och förlöjligade. Om man vill fortsätta ånga kan man ju prova en el-cigarett, det är en mycket bättre hobby.

Det är inte bara rökare som måste tänka sig för bland andra. Men det är inte bara rök som kan irritera, även parfym ligger högt på listan. billiga el cigaretter
Om man bara använder sitt sunda förnuft så brukar det gå bra. Har man allmänna lokaler är det extra viktigt att tänka till.

För att bekämpa passiv rökning måste man ha hela området fritt. Det är ju ändå så att andra blir drabbade i så fall. Butiker vinner även på att tänka på andra allergiker, man kanske bör se över hela butikssystemet?