Ändra dina vanor och sluta röka med dessa tips!


Rökning är en vana som är ohälsosam. Inte bara kommer denna vana att ge negativa konsekvenser för din hälsa, det kan också få negativ konsekvens för dem i närheten av dig. Det kan leda till lungcancer, emfysem, hjärtinfarkt och olika andra hälsoproblem. Det är farligt för människor runt dig att andas in din andrahandsrök. Detta är bland de bättre skälen till att sluta. Informationen i den här artikeln kommer att ge dig många tips som bör hjälpa dig att avsluta.

Avsluta kan vara enkelt om du vet hur du ska hantera det korrekt. Du bör aldrig försöka bara sluta kall kalkon. Om du försöker på så sätt finns det 95% chans att du kommer att misslyckas. Nikotin är så beroendeframkallande att en metod som terapi, plåstret eller medicinen rekommenderas. Detta kommer att underlätta dig genom de svåra, tidiga tillbakadragningsstadierna och sluta sluta.

Hypnos kan vara något du bör försöka om du vill sluta röka. Många har slutat genom att gå till en licensierad hypnotisör, och det kan också fungera för dig. Under hypnos kommer hypnotisören att ge dig positiva bekräftelser medan du hypnotiseras. Detta bidrar till att minska cigarettillverkningen.

Tips! Gör själv en lista över orsakerna till och anledningarna till att inte sluta röka. Att skriva ner det kan påverka ditt mentala perspektiv.

Varje ny dag är ett steg i processen att eliminera rökning från ditt liv. Att bryta vanan är en process; det händer inte över natten. Oroa dig inte för hur du ska klara fram till nästa månad eller året efter. Bara fokusera på idag, eftersom slutar nu hjälper dig i framtiden.

Gör en lista över vilka metoder du kan använda för att sluta. Att sitta ner och skriva sätt att sluta kan införa en optimistisk attityd och motivation för din resa. Alla använder olika metoder för att göra saker. Det är viktigt att förstå vad som fungerar för dig och dina behov. Att göra en lista kan hjälpa dig att uppnå detta.

Ta saker dag för dag. Fokusera inte på att röka aldrig igen. I stället fokusera på att inte röka idag. Att fokusera på en dag i taget är lättare än att fokusera på den långsiktiga. Långsiktiga mål kommer när du har slutat ett tag och har bättre förmåga att hantera den dagliga grinden.

Tips! Om du vill sluta röka, gör en lista över metoder som kommer att fungera för dig. Att göra en anpassad lista med saker att försöka kan hjälpa dig att lyckas sluta.

Om du har problem med att sluta röka på egen hand, prata med din läkare. Han kan ge dig råd om receptbelagda läkemedel som är tillgängliga för att hjälpa dig och kan till och med rekommendera saker som antidepressiva medel för att hjälpa till med emotionella uttag. Bortsett från att du informerar dig om olika behandlingar med rökning, kan han eller hon också informera dig om stödgrupper och andra resurser i samhället som kan vara användbara.

Be dina familjemedlemmar att gå ombord med ditt beslut att sluta röka. Be dem att ge dig uppmuntran och inte kritik. Låt dem veta att du är moody i början, eftersom ditt tänkande inte kommer att vara lika tydligt. Det är inte lätt att sluta röka, och du borde vara säker på att du har dina käras stöd under denna process.

Support Group

TIPS! Rådgör med din läkare eller en specialist som hjälper dig att få hjälp som du måste vara framgångsrik. Receptbelagda läkemedel kan göra att sluta röka lättare att hantera.

Försök inte sluta ensam. Samla en stödgrupp av icke-rökning vänner och familj för att hjälpa dig när du kämpar. Överväg att gå med i en supportgrupp. Enkla diskussioner med andra personer som går igenom de saker som du går igenom hjälper dig att stoppa denna oönskade vana.

Rökning är både ohälsosam och farlig. Många av de stora livshotande hälsoriskerna är förenade med rökning av tobaksvaror. Emphysema, lungcancer och hjärtinfarkt är några exempel på de hemska hälsoriskerna. Begagnad rök är också mycket farlig och hotar alla runt dig när du röker. Genom att följa de råd som ges här kommer du att vara på väg till en lycklig och hälsosam rökfri framtid.Source link