Att sluta röka är uppnåelig när du vet vad du ska göra


Det är svårt att bilda strategier för att sluta röka ibland. Spänningen och trycket i vardagen i det 21: a århundradet kan fresta dig att fortsätta att plocka upp dina cigaretter. Men med de tips som ges här är det möjligt att övervinna din missbruk och bryta sig ur stress-rök-rök-cykeln.

Att utveckla en ärlig lista över rökfördelarna och nackdelarna med att röka kan hjälpa dig att uppnå ditt mål att sluta röka. Att lägga saker på papper kan ha en djupgående effekt på din mentala uppfattning. Använd detta som en motivationskälla och bygga ditt fokus på dina dagliga utmaningar.

Du kan hitta en stödgrupp i ditt område för det stöd du behöver för att kunna sluta röka. Det kan hjälpa till med nätverk med andra som förstår dina fysiska och känslomässiga symptom, eftersom de upplever samma sak. Dessa människor kan stödja dig genom de svåraste tiderna med vägledning och tips om hantering. Du är säker på att hitta några supportgrupper i ditt område. De kan träffas i en kyrka, ett samhällscentrum eller en skola efter timmar.

Tips! När du är nära att ge efter för dina begär för en cigarett, tänk på en fördröjning innan du får njuta av. Ett enkelt glas vatten först, eller sätta på dig röken tills du går en promenad, kan vara mycket effektiva sätt att fördröja ditt begär.

Om du försöker sluta röka, få mycket vila. Om du stannar upp sent kan det öka cigarettbehovet. Du är mer benägen att vara ensam sent på kvällen och kan smyga en cigarett medan ingen annan är med dig. Om du får åtta timmars sömn varje natt, kommer du att kunna fokusera bättre, vilket innebär att du kan styra begäret bättre.

När ett begär kommer att äta när du slutar röka, räcker du efter grönsaker och frukt. Detta kommer att öka din hälsa genom att njuta av en hälsosam produkt medan du stoppar viktökning i spåren. Du måste påminna dig själv om att din kropp kommer att vilja äta när du slutar, du borde äta hälsosam.

Be dina familjemedlemmar att gå ombord med ditt beslut att sluta röka. Det är viktigt att de förstår att du behöver deras odödliga stöd. Du vill också låta dem veta att du sannolikt kommer att vara i ett olyckligt humör, och du kanske inte precis tänker tydligt vid den tiden. Att sluta röka kan vara mycket svårt, så det är viktigt att du har stöd av dem som är nära dig vid denna tidpunkt.

TIPS! Kom ihåg att sluta röka är en dag för dag. Ta din resa dag för dag, med fokus på ögonblicket istället för framtiden.

Om din kalla turkeyansträngning för att sluta röka misslyckades, får du lite extra hjälp via produkter som nikotinplåster eller tuggummi. När du använder dessa mediciner ersätter du nikotin från cigaretter med nikotin från produkterna. Detta hjälper dig att undvika nikotinavtagningssymtom.

När du är redo att sluta röka, gör allt du kan för att göra ditt engagemang starkt och säkert. Alltför många försöker sluta på ett infall och misslyckas då när de står inför allvarliga hinder. Skälen du slutar kommer att vara en utmärkt motivation för dig att förbli rökfri.

Håll din motivation för att sluta i ditt sinne hela tiden. Många tycker att placera motivationsmeddelanden i hela hemmet och på kontorshjälp på sin resa för att sluta röka. Oavsett din metod är en visuell påminnelse ofta en övertygande motivator för att fortsätta.

TIPS! När du slutar röka, vila så ofta som möjligt. Att inte få tillräcklig sömn kan ibland leda till begär.

Efter den information du just har läst bör du ha större självförtroende för att du äntligen kan bryta din rökning vana. Lämna denna information om hur du slutar röka till andra som också vill bryta denna vana. Beväpnad med denna typ av kunskap kan vem som helst få en hälsosammare framtid.Source link