Bli av med att röka en gång och för alla


Dina älskade har bett dig att sluta röka. Din läkare har också uppmanat dig att sluta röka. Även din försäkringsleverantör är villig att ge dig rabatter om du slutar. Så, varför har du inte slutat än? Om du är rökare är det dags att sluta. Läs vidare för att lära dig om några taktik för att hjälpa dig att göra det.

För att sluta röka mer tolerabel, ta bara ett steg i taget. Snarare än att fokusera på att aldrig ha en cigarett någonsin igen, koncentrera dig bara på att inte lysa upp idag. Du kommer ofta att hitta det lättare ur en psykologisk synvinkel att utföra saker på en kortare tidslinje. Långsiktiga mål kommer när du har slutat ett tag och bättre kan hantera det dagliga slipverket.

TIPS! Hitta en bra supportgrupp för att hjälpa dig sluta röka. Det finns stor nytta i nätverk med människor som förstår de fysiska och känslomässiga utmaningarna du står inför.

Din primärvårdspersonal kan vara en stor resurs om du inte kan sluta röka själv. Han kan ordinera dig en medicin för att underlätta din ångest, abstinenssymptom och till och med irritabilitet. Han kan också ge dig information om lokala supportgrupper, onlinematerial eller medicinsk personal som kan hjälpa dig genom det.

Se till att du har en stark supportgrupp av vänner och familjemedlemmar, när du bestämmer dig för att sluta röka. Gör klart att du behöver stöd, men att det inte kommer att hjälpa till om dom är dömande. Låt dem veta att du förmodligen kommer att vara crabby i början. Du behöver hjälp av andra under denna process.

Belöna dig självSource link