Bra råd om du tänker sluta röka


Du måste vara motiverad om du vill vara framgångsrik när du slutar röka. Det finns många anmärkningsvärda fördelar som kommer med rökningstopp. En av dem är tillräcklig för att motivera dig när det blir tufft. Skydda din hälsa och familjens hälsa, spara massor av pengar, undvik att vara högre risk för farliga cancerformer och känna och se bättre ut. Nedanstående förslag hjälper dig att släppa din missbruk av tobak.

Oavsett vad, du måste titta på din sluta en dag åt gången. Att bryta vanan är en process; det händer inte över natten. Tänk inte på framtiden. Gör dagliga ansträngningar och fokusera på att komma igenom varje dag utan att röka så att de nya vanorna blir en del av din livsstil.

Tips! För att öka dina chanser att lyckas sluta röka, tänk på att lägga ner på papper alla möjliga fördelar och konsekvenser av att sluta. Att ta upp frågan skriftligt hjälper dig att se det tydligare.

Om du vill sluta röka, gör en lista över metoder som kommer att fungera för dig. Att sitta ner för att skapa en lista, anpassad till din livsstil, är ett bra sätt att komma igång. Alla människor har olika sätt att få sina uppgifter uppnådda. Du måste lära dig de bästa teknikerna för dig. Detta uppnås när du skapar en egen lista.

Om din kalla turkeyansträngning för att sluta röka misslyckades, får du lite extra hjälp via produkter som nikotinplåster eller tuggummi. Dessa produkter levererar små doser nikotin till din kropp för att avhjälpa missbruk utan smärta och stress av uttag.

Nikotinutbyte

TIPS! Hitta en supportgrupp om du behöver ytterligare support efter att du slutat röka. Det finns stor fördel i nätverk med människor som förstår de fysiska och känslomässiga utmaningarna du står inför.

Använd en av de många nikotinutbyteslösningarna på marknaden idag. Nikotinuttag kan få dig att känna dig deprimerad, rastlös, frustrerad eller irritabel. Cravings kan vara extremt svårt att motstå. Nikotinutbytesbehandling kan hjälpa till med dessa känslor. Forskning visar att nikotinersättningsprodukter som tuggummi, fläckar eller pastiller kan fördubbla framgångsnivån för att sluta. Kom bara ihåg aldrig att koppla dessa produkter med rökning.

Diskutera din önskan att sluta röka med din läkare. Din läkare kan hänvisa dig till en supportgrupp eller ha kunskap om specialister i ditt område. Din läkare kanske vill ha dig på receptbelagt läkemedel för att hjälpa dig att sluta.

Låt din familj och vänner veta att du slutar röka. De kan sedan stödja dig i dina ansträngningar. Studier har visat att användandet av ett familjestödssystem är ett av de bästa sätten att sluta röka. Detta kommer att göra det mycket lättare att lyckas med att sluta röka mål.

Sluta röka

Om du vill sluta röka, måste du vara okej när du slutar mer än en gång. Några personer som slutat röka gjorde flera försök innan de lyckades. När du slutar röka, försök att avstå från att röka så länge som möjligt. Om du misslyckas första gången, ställ in ett andra slutdatum omedelbart. Fortsätt bara sluta för en dag i taget. Dessa dagar kommer snart att bli veckor och sedan till månader. Så småningom kommer du att sluta för gott.

Internet är ett bra ställe att ta emot online-support från personer som har behandlat liknande problem. Du hittar många olika grupper som är öppna för alla eller fokuserar på en nisch. Lär dig vilka tillvägagångssätt som har fungerat bra för andra. Det kan hjälpa till att modellera din egen efter dessa metoder. De kamrater du träffas där kommer att ha en djup förståelse för vad du går igenom, vilket ger dem möjlighet att hjälpa dig att lyckas.

TIPS! Om du har svårt att sluta röka, tala med en sjukvårdspersonal. Receptbelagda läkemedel kan vara biljetten för att hjälpa dig.

Du måste fortsätta genom de utmanande tiderna för att sluta röka. Håll en lista över dina starkaste motivationer och hänvisa ofta till det. Om du använder informationen från den här artikeln har du förbättrat dina chanser att döda denna vana en gång för alla.