Din guide för att sluta röka och förbättra din hälsa


Med dagens kultur är det svårt att räkna ut hur man slutar röka, eftersom det ofta är mycket tryck och inflytande som kan göra att du vill fortsätta röka. Du behöver inte fortsätta röka. Läs den här artikeln för några bra tips.

Ta bara varje dag som det kommer. Det är en långsam process som tar tålamod och beslutsamhet. Tänk på nutiden utan att fråga dig om framtiden. Håll ditt fokus på att göra det genom en dag i taget, med tanken på att de vanor du skapar eller bryter idag kommer att följa dig in i framtiden.

TIPS! Kom bara igenom en dag om du försöker sluta röka. Att ge upp tobaksvanan är en lång process.

När du börjar med din strävan att sluta röka, börja en lista med tips, trick och tekniker som hjälper dig med. Du kan och bör anpassa denna lista till ditt liv och dina vanor. Varje enskild person kommer att ha sina egna individuella triggers som behöver uppmärksamhet. Olika sätt att arbeta för olika människor. Att upptäcka vad som fungerar bäst för dina specifika omständigheter är avgörande. Att komma fram till din personliga lista kommer att uppnå detta.

Om du inte kan sluta kall kalkon byt ut dina cigaretter med nikotinplåster eller tandkött. När du använder dessa mediciner ersätter du nikotin från cigaretter med nikotin från produkterna. Det här hjälper dig att undvika nikotinuttagssymtom.

Rökning har mycket starka föreningar med vissa aktiviteter, och undvikande av dessa situationer kan hjälpa dig att sluta röka. Till exempel, om du tenderar att röka under körning eller när du dricker, är det viktigt att justera hur du gör sådana saker, så att du inte automatiskt uppmanar dig att röka. Ta en annan distraktion då.

Tips! Berätta för din familj och vänner om du planerar att sluta röka. Genom att förmedla folket nära dig med din plan ger du dem kraften att hjälpa dig att lyckas.

Gör inte allt själv. Be om stöd och uppmuntran från dina vänner och familj, så att de vet att du vill sluta och låta dem ge dig hjälp. Överväg att gå med i en supportgrupp. Att bara prata med människor som går igenom samma sak kommer att hjälpa till att sporra dig att sparka vanan.

Support System

Ändra andra efter eget val att ge upp cigaretter. De har din rygg och hjälper dig att hålla ditt mål i sikte. Att ha människor runt om dig som bygger ett stödsystem måste bli ett av de bästa sätten att sluta röka. För att öka din chans att lyckas utveckla ett supportsystem.

TIPS! Skapa en lista med idéer om hur sluta röka kan uppnås. Detta kan vara ditt bästa verktyg för framgång, om det används till din fördel.

Avsluta långsamt genom att minska antalet du röker över tiden. Detta kan hjälpa dig att börja sluta röka. Försök vänta minst en timme efter att ha vaknat innan du har din första cigarett för dagen. En annan metod att använda är att röka endast hälften av din cigarett för att hjälpa dig att minska gradvis.

Om du vill sluta måste du lära dig att sluta. Mycket få rökare lyckas sluta första gången de försöker. När du slutar röka, försök att avstå från att röka så länge som möjligt. När du blir motiverad igen, var noga med att ange ett annat datum för när du ska sluta. Bara recommit varje gång du slutar, lära av dina misslyckanden när du går. Du kommer att upptäcka att du kommer att bli bättre att sluta, och så småningom kommer du att sluta helt.

Det viktigaste att göra när du vill sluta röka är att göra det första engagemanget för förändringen. Genom att stoppa tar du det viktigaste steget du kan ta. Stanna bara och börja inte göra det igen. Det kan verka ganska svårt. Denna metod har dock visat sig vara effektivare, eftersom tiden går.

TIPS! Koncentrer dig varje dag när det gäller att hjälpa dig sluta röka. Fokusera inte på att inte röka någonsin igen.

De tips som ges i den här artikeln ska ge dig verktyg och förtroende för att sluta röka. Om du har andra vänner eller familjemedlemmar som vill sluta, kan du också dela med dig av det här hjälpsamma rådet.Source link