Du behöver inte fortsätta röka för alltid


Medan många rökare vill sluta känner de ofta att de inte har den styrka eller resurser som krävs för att ge upp cigaretter. De tips som följer hjälper dig att justera när du börjar ditt nya rökfria liv.

Sluta röka så fort du kan. Försök aldrig att sluta kalla kalkon. Det finns en mycket stor chans att du börjar röka igen om du gör det. Din chans att lyckas är störst med nikotinutbytesbehandling eller medicinering. Dessa hjälpmedel hjälper dig genom de första stadierna av tillbakadragande och gör din plan att sluta röka lättare.

Om du vill vara framgångsrik när du slutar röka, försök att göra en lista över alla fördelar och nackdelar som kommer att ta med dig. Du kommer ihåg dessa skäl och tänka på dem varje gång du vill röka.

Du kanske vill vara med i en supportgrupp när du bestämmer dig för att sluta röka. Det finns mycket styrka och trygghet i en grupp likasinnade människor som alla driver mot samma mål och hanterar samma utmaningar. Du kan få stöd och vägledning från tidigare rökare som har lyckats sluta, liksom bra tips för att hantera processen. Supportgrupper kan hittas på rekreationscentra, samhällskollegor eller kyrkor lokalt.

För att sluta röka, försök att skapa en lista över sätt du kan sluta. Listupptagning i din avslutande ansträngning kommer att hjälpa mycket eftersom du skapar en källa till riktning. Varje person gör saker på egen väg. Identifiera strategier som kommer att fungera för dig. Att göra en lista hjälper till med den processen.

Friska livsmedel

TIPS! Om du behöver röka, försök att fördröja det. Ett enkelt glas vatten först, eller sätta på dig röken tills du går en promenad, kan vara mycket effektiva sätt att fördröja ditt begär.

För att avvärja den viktökning som normalt förknippas med att sluta röka, använd din diet bort från sötsaker och mot frukt och grönsaker. Att ersätta hälsosam mat minimerar den vikt du kan få. När du slutar röka, kommer din kropp att kräva mat. För att vara frisk, äta hälsosam mat istället för skräp.

Få hjälp av andra. Att ha älskling stödjer du kommer att hjälpa enormt. Du kan också vara intresserad av att gå med i en supportgrupp. Att bara prata med andra som försöker sluta kommer att hindra dig från att falla ur vagnen.

Överväg att använda ett nytt märke när du börjar tänka att sluta röka. Byt till en lättare cigarett eller en cigarett vars smak du inte tycker om. Försök att röka dem annorlunda och var noga med att inte röka för många av dem. Detta är ett bra verktyg för att börja din resa att sluta.

TIPS! Berätta för dina kära att du slutar röka idag. Detta kan hjälpa dig att skapa en supportgrupp för att underlätta processen.

Det bästa råd du kan få för att sluta röka är bara att sluta. Det bästa sättet att börja ditt uppdrag är att sluta helt och hållet. Avsluta och låt inte dig själv röka igen. På det här sättet kan det vara svårt först. Denna metod har dock visat sig vara effektivare, med tiden.

Att sparka vanan kan vara en av de svåraste sakerna du någonsin kan försöka. Det behöver emellertid inte vara ouppnåeligt. Allt som krävs är tålamod, tid och framför allt viljestyrka. Det är en stor hjälp att få information och några idéer för att hjälpa dig. Denna artikel erbjuder ett antal beprövade strategier för att hjälpa dig att bli en icke-rökare.Source link