Du kan definitivt sluta röka med detta bra råd


Rökning är dålig för din hälsa och för vår hälsa. Du kan utveckla emfysem, lungcancer, eller lida av hjärtattack. De runt dig som andas in i din rök är också i fara. Detta är bland de bättre skälen till att sluta. Den här artikeln innehåller flera tips som kan hjälpa dig att sluta med framgång.

Om traditionella metoder inte har fungerat, överväga hypnos. Att se en licensierad hypnotisör kan vara effektiv och har visat sig lyckad för många människor. De kommer att placera dig i ett hypnotisk undermedvetet tillstånd som gör att de kan fylla ditt sinne med positivitet och motivation. När du kommer ut ur trance kan cigaretter vara mindre tilltalande, vilket innebär att du är så mycket närmare att sluta för gott.

Tips! Om du försöker sluta röka, se till att du har gott om vila. Många tycker att att hålla sena kvällstimmar leder till förhöjda cigarettbehov.

Många tycker att att ta ett nytt träningspass, träningspass eller fysisk acivity kan göra det lättare att undvika att röka. Träning är också en bra stressavlastare. Låt inte din brist på träning hindra dig. Börja små och gå framåt därifrån. Fråga din läkare i förväg om att börja någon träningsrutin.

Se till att du har en stark supportgrupp av vänner och familjemedlemmar när du bestämmer dig för att sluta röka. Låt dem veta att du behöver den typen av stöd och att det inte finns något behov av att dömas av dem. Låt dem veta att i början av processen kommer du förmodligen inte att vara i bästa humör och att dina tankeprocesser kan vara avstängda. Se till att du har stöd från nära vänner och kära under din avslutande process. Det här stödet kan komma till nytta eftersom det inte är lätt att avsluta.

Se till att du är fullt engagerad innan du ens börjar sluta röka. Många människor kan inte sluta röka framgångsrikt eftersom de inte är tillräckligt engagerade eller inte närmar sig den rätta tankegången. Det är möjligt att förbli engagerad genom att tänka på orsakerna som du vill sluta.

TIPS! Förtjänar med hjälp av din familj och dina vänner att stödja dina ansträngningar för att sluta röka. Var tydlig att du behöver sitt oöverträffade stöd och uppmuntran, och att något mindre kan påverka dina ansträngningar negativt.

Motivation och positiv utsikter är nyckeln till att sluta. Försök att föreställa dig hur uppfyllt ditt liv kommer att bli när du äntligen slutar. Tänk på att andan inte luktar så illa, dina tänder kommer att se vitare ut, och din bostad kommer inte längre att ha en röklukt. Att tänka på allt gott som kan hända som ett resultat av att sluta kan vara lika motiverande som att tänka på det dåliga.

Avsluta långsamt genom att minska antalet du röker över tiden. Rökning mindre kan vara ett bra ställe att börja din plan att sluta röka. Vänta en timme efter att ha vaknat för att få din första cigarett på morgonen och sluta röka efter middagen. Du kan också försöka röka hälften av en cigarett åt gången för att minska rökning.

Skapa en plan för att belöna dig varje gång du når en milstolpe i ditt avslutande arbete. Dessa belöningar kan vara knutna till en viss tid utan rök, oavsett om det är en dag eller en månad. Håll listan på skärmen så att du måste titta på den varje dag. Detta kan motivera dig i svaghetstid.

TIPS! Nikotinbytesprodukter är ett bra verktyg för att sluta röka. Uttagssymptom innefattar depression, slöhet och irritabilitet.

Totalt är rökning en extremt ohälsosam sak att göra, och det kan också vara farligt för dem runt dig, att du utsätter röken för. Från hjärtsjukdomar till lungcancer är de hälsoproblem som orsakas av cigaretter inget skratta. Du kan också skada dem runt dig med begagnad rök. Det hoppas att de råd du har läst hjälper till att skapa en grund för att sluta.Source link