Du kan lämna den dåliga vanan bakom dig


Rökning kan skada din hälsa och förändra din livsstil. De ytliga nackdelarna är lätta att upptäcka, till exempel färgade tänder och kläder som luktar rök. Viktigast är att rökning påverkar din hälsa. Det är möjligt att ångra alla skador som orsakas av rökning genom att helt enkelt sluta. Om du inte är säker på hur du slutar läser du lite råd om hur det blir lättare.

Försök att fördröja din nästa cigarett. Ange uppgifter som du åtar dig att utföra före den cigaretten, inklusive små saker som att gå på en promenad eller göra en juicejuice. När du håller ut för den extra lilla tiden kan du kanske upptäcka att du lyckas besegra begäret trots allt. Även om du slutligen släpar, kan den här metoden hjälpa dig att minska betydligt.

Planera att använda motion när du slutar röka, inte bara för de extra hälsoförmånerna, utan för att distrahera dig från önskan att röka. Rörelse av något slag är också ett effektivt verktyg för stressavlastning. Om du är i form eller dålig hälsa bör du börja långsamt och gradvis öka takten och intensiteten. Tala med en läkare innan du börjar träna någon form av träningspass.

Tips! Leta efter en supportgrupp som hjälper dig att sluta röka. De bästa grupperna har en blandning av nya quitters, och människor som har slutat ett tag.

Be din läkare att hjälpa dig att sluta röka. Det finns mediciner tillgängliga för att hjälpa dig att sluta röka eller förenkla processen. Du kan också läsa om andra resurser, till exempel supportgrupper, som hjälper dig att göra det lättare att sluta röka.

Nå ut till dina vänner och familj för att få hjälp när du bestämmer dig för att sluta röka. Gör det klart att du behöver support men att det inte kommer att hjälpa till om dom är dömande. Låt dem veta att du är mer än sannolikt moody när du slutar, och att du kanske inte har ett tydligt sinne. Att sluta är en av de svåraste sakerna en rökare kan behöva gå igenom i sitt liv och att få stöd från dina nära och kära är avgörande för din framgång.

Ersättningsbehandling

TIPS! Om traditionella metoder tillflyktsort ' t arbetade, överväga hypnos. Professionella hypnotisörer har varit mycket framgångsrika när det gäller att behandla individer som vill ge upp vana.

Nikotinersättningsterapi kan vara ett effektivt vapen för att bryta rökningens vana. Nikotinuttaget är mycket kraftfullt och kan leda till depression, rastlöshet och bli frustrerad eller irritabel. Dessa begär kan överväldiga vissa människor. Nikotinutbytesbehandling hjälper till att minska dessa känslor. Rökare som använder nikotingummi, fläckar eller pastiller som ett hjälpmedel för att försöka sluta dubbla chanserna för att lyckas. Var försiktig för att undvika att använda dessa produkter ska du fortfarande röka.

Se till att du är helt engagerad innan du ens börjar sluta röka. Många människor brukar misslyckas med att sluta på grund av att de inte har rätt inställning och de tenderar att ge upp sig enkelt. Du kan förbli engagerad genom att tänka på alla anledningar som du ville sluta i första hand.

Försök inte att sluta ensam. Titta på dina vänner och familj för lite uppmuntran genom att låta dem veta att du försöker sluta. Om de kan erbjuda lite hjälp, låta dem ge dig den hjälpen. Att gå med i en supportgrupp kan också vara en stor hjälp. Ibland genom att prata med andra som hanterar samma uttag och problem som du är kommer att hjälpa dig att luta sig på varandra och slutligen sluta vana.

TIPS! Du kan börja träna så att du kan undvika viktökning när du slutar röka, och att tänka på cigaretterna. Träning är också en bra stressavlastare.

Det kan tyckas omöjligt att sluta röka, men det är väl värt ansträngningen när det gäller fördelarna som det kommer att erbjuda. Du bör känna dig mer självsäker om du är beväpnad med tekniker som fungerar. Varför inte prova några av dessa tips idag?Source link