Få dig fri från tobaksgremlinerna!


Människor har ofta ädla skäl att sparka cigarettvanan, men får inte följa med sina ansträngningar. Fortsätt läsa för några värdefulla tips du kan försöka i dina egna ansträngningar för att bli en icke-rökare, för gott. Ta sedan det du har lärt dig och sparka vanan för alltid!

Support Group

TIP! Skriv ut fördelarna med att sluta röka för att lägga till din motivation och eliminera cigaretter från din dagliga rutin. Att skriva något ner kan förändra hela ditt mentala perspektiv.

En supportgrupp kan hjälpa dig att följa upp ditt beslut att sluta röka. Du får mycket sympati, råd och stöd genom att bygga relationer med människor som har gått eller går igenom samma sak. Den här supportgruppen kan ge dig nytta av deras erfarenhet, vad som är bra att sluta göra. Du kan kolla din lokala kyrka, rec center eller till och med gemenskapskollegiet för att hitta dessa stödgrupper.

För att du ska sluta röka framgångsrikt måste du utarbeta en lista med dina skäl för att göra det. Sitt ner och gör en lista över saker som kommer att fungera för din personlighet. Det finns typiskt många olika sätt att uppnå ett visst mål, och människorna varierar i vilket av dessa sätt som är mest effektiva för dem. Du måste räkna ut vad som fungerar bäst för dig själv och din livsstil. Det är meningen med att göra en personlig lista.

Du kan gå med i ett gym eller börja en vanlig träningsrutin för att hålla dig upptagen. Detta kommer att innebära den tid du skulle ha spenderat att röka. Det kan också vara en bra stressavlastare. Börja långsamt genom att ta promenader runt ditt grannskap. Tala med en läkare innan du börjar någon form av träningspass.

TIPS! Tala om för din familj och vänner om du planerar att sluta röka. När du delar den här informationen med dem som är närmast dig kan de hjälpa dig att fortsätta fokusera på att sluta.

När du slutar röka, vila så ofta som möjligt. Vissa tycker att de längtar efter cigaretter mer när de stannar uppe sent. Du kan bli frestad att smyga en rök eftersom ingen är omkring för att fånga dig under dessa timmar. Få en optimal mängd sömn varje natt för att hjälpa till att hantera dina begär.

Älskade Ones

Prata med dina nära och kära för att få sitt stöd när du slutar röka. Det är viktigt att du utnyttjar sitt stöd, men berätta för dem att inte döma dig. Varna dem också att du kan vara dåligt tempererad i början och att din bedömning kan vara lite grumlig. Det är inte lätt att sluta röka, och du bör vara säker på att du har dina käras stöd under denna process.

TIPS! Om du har svårt att sluta röka, tala med en läkare. Det finns mediciner, som vissa antidepressiva medel, som kräver recept som kan hjälpa dig att komma igenom försök och triumfer.

Det första steget mot att sluta röka är förmågan att begå dig själv till orsaken. Många människor brukar misslyckas med att sluta på grund av att de inte har rätt inställning och de tenderar att ge upp sig enkelt. Tänk på orsakerna till att du slutar och du kan fortsätta att vara engagerad.

Tala med din läkare om att sluta röka. Han kommer få tillgång till tekniker och verktyg som du inte kommer att kunna få på egen hand. Dessutom kan din läkare känna att du skulle dra nytta av att använda en receptbelagd läkemedelsbehandling för att hjälpa dig att sluta.

Hitta hälsosam stressavlastning för att hjälpa till att hantera din nikotinbehov och uttag. Få lite träning när du behöver träffa, engagera dig i en hobby eller lär din partner att ge en bra massage. När du upplever nertid, se till att du distraheras av roliga saker. Utveckla en hobby. Börja engagera dig i en gammal du inte har gjort en stund. Ta lunch med en vän. Läs en bok. Allt som håller dig ockuperat är bra.

TIPS! Nikotinbytesbehandling är ett bra alternativ. Denna typ av terapi syftar till att minska symtomen på nikotinuttag, inklusive depression, rastlöshet och irritabilitet.

Från och med nu bör du känna sig mer optimistisk, eftersom du har lärt dig att du inte behöver röka och du kan njuta av en hälsosammare livsstil under de kommande åren. Lyft fram i dina ansträngningar genom att tillämpa de tips du har fått här.Source link