Följ dessa tips och rök aldrig igen


Idag har samhället blivit riktigt medveten om de negativa effekter som rökning har på hälsan, men det gör det inte lättare för vissa människor att sluta. Om du vill sluta röka kan du bara behöva ett tryck för att få dig på rätt väg. Dessa tips kommer att sluta röka mycket lättare.

Du bör försöka lindra smärtan att sluta så mycket som möjligt. Försök aldrig att sluta med kall kalkon. Det handlar om en 95% chans att det här kommer att misslyckas för dig. Nikotin är så beroendeframkallande att en metod som terapi, plåstret eller medicinen rekommenderas. Det här ökar sannolikheten för att du slutar bra.

TIPS! Ett hjälpmedel som hjälper dig att sluta är att göra en lista med anledningar till varför du ska sluta röka, och också orsakerna till att du motstår att sluta. Att lägga ner något på skrivbordet kan ändra hela ditt perspektiv.

Du kanske vill vara med i en supportgrupp när du bestämmer dig för att sluta röka. Dessa nya ex-rökare kan vara en värdefull källa till stöd när de möter de olika utmaningar som konfronterar dig, som de har eller har att göra med dem också. Du kan få stöd och vägledning från tidigare rökare som har lyckats sluta, liksom bra tips för att hantera processen. Du är säker på att hitta några supportgrupper i ditt område. De kan träffas i en kyrka, ett samhällscentrum eller en skola efter timmar.

Ta din resa en dag i taget. Avsluta är en process. Tänk på nutiden utan att fråga dig om framtiden. Ta en dag i taget. Fokusera på att komma igenom varje dag utan att röka så att du kan bygga en framtid som är rökfri.

Be din läkare att hjälpa dig sluta röka. Det finns ett växande antal medicinska hjälpmedel, som antidepressiva medel, som kan hjälpa dig att sluta med mycket mindre obehag. Inte bara kommer din läkare att kunna erbjuda dig medicin, de kan ge information om supportgrupper och hjälpa till med hotlines som kan förbättra din förmåga att lyckas sluta.

TIPS! Du kan hitta en supportgrupp inom ditt område för det stöd du behöver för att kunna sluta röka. När du är om människor som går igenom samma saker som du är kan de hjälpa dig med de fysiska och känslomässiga utmaningar som är förknippade med att sluta.

Överväga nikotinersättningsterapi. Effekterna av nikotinuttag kan få dig att känna sig irriterad, deprimerad eller rastlös. Cravings kan vara mycket svårt att hantera. Nikotin-ersättningssystem hjälper dig att hantera begären. Forskning har visat de som använder nikotinplåster, tuggummi eller pastiller har dubbelt chansen att framgångsrikt sluta. Använd aldrig dessa typer av produkter om du fortfarande röker.

Du kommer att bli mer framgångsrik om du inte försöker axla hela bördan av rökuppehåll. Frigör inte vänner och familj, eftersom du kan använda dessa personer för stöd. Dessutom är det en utmärkt idé att hitta en supportgrupp att gå med. Bara prata med andra som är på samma resa som du kan ge dig mer inspiration och styrka för att slutligen sluta.

Förhöj inte ditt slutdatum eftersom detta borde ske omedelbart. Välj inte ett datum för framtiden, sluta nu! Avsluta idag kommer att hindra dig från att ta ett steg mot en eventuellt dödlig sjukdom. Du kommer också att bidra till att säkerställa din familjs säkerhet genom att minska den begagnade rök som finns i ditt hem. Detta gör det ännu viktigare att du slutar idag.

Tips! Om du skapar en avslutningsplan, var noga med att skriva en lista över alla sätt du kan ge upp för vana. Att anpassa och anpassa listan gör det mer effektivt.

Titta på att sluta som något du tjänar, snarare än något du offrar. Du kommer att vara mer benägna att trycka igenom den hårda delen och vara framgångsrik när du slutar, när du kan se den positiva effekten det kommer att göra. Tänk på hur ditt liv ska förbättra, och hur misslyckande att sluta kommer att påverka din hälsa på lång sikt. Du kan förbli motiverad och förstå fördelarna med att sluta.

Du kan underlätta slutprocessen med några beprövade tekniker. Genom att följa tipsen här borde du hitta det lättare att få fotfäste och gå vidare för att sluta röka för gott. Lägg dessa tips för att skydda din hälsa och din familj.Source link