Följ detta råd att sluta röka nu


Alla vet de hälsorisker som är förknippade med rökning, men det är fortfarande mycket svårt att sluta röka. Om du är seriös om att sluta, behöver du förmodligen lite inspiration och instruktioner. Dessa tips är utformade så att de börjar sluta lite enklare.

Diskutera din önskan om att sluta röka med din läkare. Han kan ge dig råd om receptbelagda läkemedel som är tillgängliga för att hjälpa dig och kan till och med rekommendera saker som antidepressiva medel för att hjälpa till med emotionella uttag. Din läkare kan också styra dig för att stödja grupper, program och andra resurser som hjälper dig.

Tips! Ett sätt att öka din framgång när du slutar röka bygger på en lista bra och dåliga föreningar med att sluta. När du skriver något skriftligt, har det ofta en inverkan på hela ditt mentala perspektiv.

För att undvika den viktökning som vanligtvis följer med att du slutar, bör du försöka äta grönsaker och frukter istället för godis. Detta kommer att hjälpa till med att hålla viktminskningen borta. Tänk på att sluta kommer att göra dig hungrig, så du kan också foder dig något hälsosamt.

Se till att du har en stark supportgrupp av vänner och familjemedlemmar när du bestämmer dig för att sluta röka. Låt dem veta att du behöver den typen av stöd och att det inte finns något behov av att dömas av dem. Låt dem veta att du förmodligen kommer att vara crabby i början. Att sluta röka kan vara mycket svårt, så det är viktigt att du har stöd av dem som är nära dig vid denna tidpunkt.

Tala med din läkare om att sluta röka. En läkare kan veta om metoder för att sluta att du inte är medveten om. Dessutom kan din läkare ordinera mediciner för att göra det lättare för dig, så länge han eller hon känner att sådana behandlingar är lämpliga för din situation.Source link