Gå inte ensam! Läs dessa sluta röka tips!


Rökning kan få stor inverkan på livskvaliteten. Rökning kan leda till fläckiga tänder och stinkande kläder och hår. De mer stora nackdelarna är dock de som är för din hälsa. Du kan omvända många negativa hälsoeffekter om du slutar röka. Om du inte vet vad du ska göra för att sluta, läs den här artikeln.

När du äntligen valt att sluta röka, tänk på att gå med i en supportgrupp. Det är fördelaktigt att ha ett nätverk av andra som är var du är och kan förstå vad du går igenom. Detta kan hjälpa dig att trivas genom att associera med personer som har gått igenom samma problem. Det är möjligt att hitta stödgrupper på många ställen som kyrkor, högskolor eller recenter.

TIPS! Om du bestämmer dig för att sluta röka, försök hypnos. Många har funnit det lättare att sluta röka efter att ha besökt en hypnotisör.

Gör en lista över metoder du kan använda för att hjälpa dig att sluta röka. Att skapa en personlig, avslutad rökningslista bidrar till att öka sannolikheten för att du kommer att kunna slutföra med framgång. Det finns typiskt många olika sätt att uppnå ett visst mål, och människorna varierar i vilket av dessa sätt som är mest effektiva för dem. Det är viktigt att ta reda på vilken strategi som passar bäst för dig. Det här är lätt att bestämma genom att skriva en egen lista.

Kom ihåg att sluta röka är en daglig åtgärd. Försök att inte tänka på att aldrig ha en annan cigarett. I stället försök bara för idag. Kortsiktiga mål kan göra processen att sluta både mentalt och fysiskt lättare. När varje dag passerar, förläng din tidslinje lite mer i framtiden.

När du slutar röka, undvik alla triggers som är kopplade till din vana. Du kan associera rökning med körning eller läsning. Ta en titt på hur du kan ändra hur du gör dessa saker, så att föreningarna är svagare och inte får dig att tänka på cigaretter. Bli involverad i något annat under dessa tider, för att komma ihåg ditt önskemål att röka.

TIPS! Berätta för dina kära att du slutar röka idag. Genom att förmedla människorna nära dig med din plan ger du dem kraften att hjälpa dig att lyckas.

Innan du ens tänker på att börja processen för att sluta röka, måste du vara villig att vara engagerad. Om du inte antar en positiv, optimistisk utsikt och en vilja att fortsätta, kommer du att ha en svår tid att döda din vana. Det är möjligt för dig att behålla en hög grad av engagemang genom att beakta orsakerna till att du vill sluta.

Diskutera din önskan om att sluta röka med din läkare. Din läkare kan ha resurser för att sluta att du kanske inte har. Om situationen kräver det kan din läkare ordinera medicinen för att sluta röka.

Secondhand Smoke

Tips! För att undvika att uppleva viktökning efter att du slutat röka, äta en hälsosam kost fylld med frukt och grönsaker. Vanan att äta dessa saker kan verkligen hjälpa till med att kontrollera den viktökning som är förknippad med att sluta.

Om du slutar röka förbättrar du inte bara din egen hälsa utan hälsan hos dem som är nära dig. Secondhand rök kan påverka hälsan för någon som finns omkring dig som kommer i konstant kontakt med det. Detta kommer att bli förödande under tiden, eftersom du kan utsätta giftiga kemikalier genom secondhand rök. När du slutar förbättrar du inte bara din egen hälsa utan också hälsan för de människor som bor med dig.

Försök att inte röka så mycket. Detta kan hjälpa dig att börja sluta röka. Det är klokt att hålla av i minst 60 minuter innan du har den första cigaretten varje dag. Du kan röka en halv cigarett snarare än en hel en för att skära ner på din rökning.

Om du vill sluta röka för gott kan du behöva träna. De ex-rökare du känner förmodligen inte lyckades med deras första försök. Varje gång du försöker sluta, gör det ett mål att gå längre utan en cigarett än förra gången du försökte. När du blir motiverad igen, var noga med att ange ett annat datum för när du ska sluta. Varje gång du måste sluta, tillåt dig så länge som möjligt. Låt varje misstag vara en lärande möjlighet. Så småningom kommer du att sluta bra och aldrig tända en annan cigarett igen.

TIPS! När du jobbar med att sluta, ta bort de saker som du mentalt kopplar till rökning. Till exempel byta saker som att röka när du kör eller läser så att du inte automatiskt tänker på din rökvanor.

Att sluta röka kan vara svårt, men insatsen kommer att löna sig när det gäller att förbättra ditt fysiska utseende, det sociala livet och speciellt din hälsa. Du bör känna dig mer självsäker om du är beväpnad med tekniker som fungerar. Prova en av dessa valda tips idag.Source link