Sätta stopp för din rökning – för gott!


Som vi ses i vetenskapen vet vi att nikotin som finns i cigaretter är väldigt beroendeframkallande. Det här är den viktigaste orsaken till att du fysiskt och psykiskt kommer att kämpa för att sluta röka. Det är viktigt att samla information om rökavbrott för att få den bästa chansen att sluta.

När det gäller att sluta röka, gör inte saker ännu hårdare än de redan är. Att sluta kall kalkon kanske inte lyckas. Det finns en mycket stor chans att du börjar börja röka igen om du gör det. Din chans att lyckas är störst med nikotinutbytesbehandling eller medicinering. Detta kommer att underlätta dig genom de tidiga tillbakadragningsstadierna och göra slut på mindre svårigheter.

TIPS! Om du är uppriktig i din strävan att sluta, hitta en supportgrupp och hålla fast vid dem. Dessa nya ex-rökare kan vara en värdefull källa till stöd när de möter de olika utmaningar som konfronterar dig, eftersom de har eller hanterar dem också.

Var öppen och låt folk veta om ditt mål att sluta röka. De kan hjälpa till att stödja dig efter eget val. Det kan vara den extra motivationen du behöver för att hålla koll på att sluta röka.

Kom med din egen personliga plan för att sluta. Detta kan vara ditt bästa verktyg för framgång, om det används till din fördel. Varje person uppnår sina mål olika. Det är så viktigt att du hittar idéer som kommer att fungera bäst för dig, personligen. Att göra din egen lista kommer att uppnå detta.

Din läkare kan hjälpa dig att sluta när alla andra strategier misslyckas. Det kan finnas receptbelagda läkemedel som kan hjälpa till att sluta, bland annat vissa antidepressiva medel. Inte bara kommer din läkare att kunna erbjuda dig medicin, de kan ge information om supportgrupper och hjälpa till med hotlines som kan förbättra din förmåga att lyckas sluta.

TIPS! Om du har problem med att sluta röka på egen hand, tala med din läkare. Receptbelagda läkemedel kan göra att sluta röka lättare att hantera.

Sluta röka för att gynna dina nära och kära, och deras hälsa. Rökning är skadligt för dig och alla som finns omkring dig som inhalerar begagnad rök, och människor kan även få cancer från det. Att sluta innebär att du sparar hela din familj från en livstid av sjukdomar. När du slutar förbättrar du inte bara din egen hälsa utan även hälsan för de människor som bor med dig.

När du slutar röka, börja med att byta märken. Byt till en lättare cigarett eller en cigarett vars smak du inte tycker om. Vissa tycker att detta är till hjälp. Detta är ett utmärkt första steg på vägen för att sluta!

För att hjälpa dig att bestämma dig för att sluta röka, kom ihåg dina nära och kära och hur din rökning påverkar din hälsa och deras. Det finns statistik som säger att så många som en av fem amerikanska dödsfall är relaterade till rökning. Jag tror inte att du vill vara på den förlorande slutet av den här statistiken.

Tips! Se till att du har en stark supportgrupp av vänner och familjemedlemmar när du bestämmer dig för att sluta röka. Det är kritiskt att människorna närmast dig erbjuder stöd, inte kritik eller dom.

Försök att sluta med ett positivt ljus, eftersom det kan vara mycket fördelaktigt för ditt liv. Denna positiva sinnesro håller dina ögon på priset och ökar din chans att sluta med framgång. Inse att du kommer att ha ett mycket bättre liv, och hur det finns så många fler förmåner att sluta än det finns nackdelar. Du kommer att vara motiverad och vara mer sannolikt att lyckas.

Sluta röka

Det är svårt att sluta röka eftersom det är lätt att bli beroende av nikotin som finns i cigaretter. Att stoppa kan vara svårt för människor, både emotionellt och fysiskt. Ge dig själv ett bättre skott till framgång genom att använda förslaget i följande artikel. Genom att använda denna information och lägga in ett hårt arbete, kommer du att kunna sluta röka.Source link