Släpp den dåliga vanan och sluta röka idag!


Rökning är inte bara ohälsosam, men det äventyrar dem runt dig. Om kan orsaka hjärtattacker, emfysem, lungcancer, halscancer och många andra allvarliga hälsofrågor. Den begagnade röken är också farlig. Du kan se hur sluta blir ännu mer brådskande. Läs vidare för några tips och tips som hjälper dig i din kamp för att ruta ut.

Hitta metoden att sluta som är enklaste för dig. Undvik att gå kallt kalkon. Det handlar om en 95% chans att det här kommer att misslyckas för dig. Nikotin är mycket beroendeframkallande, så försök använda medicinering, terapi eller en lapp. Dessa saker hjälper dig med eventuella abstinenssymptom du kan uppleva, och slutar lyckas mycket mer troligt.

TIPS! För att sluta röka, försök att skapa en lista över sätt du kan sluta. Du kan och bör anpassa denna lista till ditt liv och dina vanor.

Skapa en lista med idéer om hur sluta röka kan uppnås. Du kan och bör anpassa denna lista till ditt liv och dina vanor. Varje enskild person kommer att ha sina egna individuella triggers som behöver uppmärksamhet. Det finns typiskt många olika sätt att uppnå ett visst mål, och människorna varierar i vilket av dessa sätt som är mest effektiva för dem. Det är viktigt att hitta vad dina bästa alternativ är. Det är syftet att göra en personlig lista.

Om du inte kan sluta kall kalkon, byt ut dina cigaretter med nikotinplåster eller tandkött. Att använda dessa nikotin-tillhandahållande OTC-produkter i samband med din egen personliga viljestyrka kommer att bekämpa de grova symptomen på uttag.

Nikotinutbyte

TIPS! Du borde oroa dig för att gå igenom en dag efter en annan. Ta din resa dag för dag, med fokus på ögonblicket istället för framtiden.

Nikotinersättningsterapi är ett bra alternativ. När du går genom nikotinuttag kan du känna dig irriterad, rastlös, frustrerad eller deprimerad. Dessa begär kan överväldiga vissa människor. Nikotinbytesbehandlingar kan hjälpa dig att övervinna dessa begär samtidigt som du minskar mängden nikotin i kroppen. Rökare som använder nikotingummi, fläckar eller pastiller som ett hjälpmedel för att försöka sluta dubbla chanserna för att lyckas. Du vill dock inte använda dessa produkter om du fortfarande röker.

Motivation och positivt tänkande kan vara till stor hjälp för att hjälpa dig sluta röka. Föreställ dig hur mycket ditt liv kommer att förbättras efter att du slutat röka. Tänk på att dina tänder kommer att bli ljusare och renare, ditt andetag och kläder kommer att lukta bättre, och ditt hem kommer att vara fullt av friskhet och renlighet. Se till att du också fokuserar på de positiva fördelarna med livet efter att du slutat röka.

Avsluta långsamt genom att minska antalet du röker över tiden. Detta kan hjälpa dig att börja sluta röka. Vänta en timme eller mer för att få din första cigarett på morgonen. Klipp tillbaka i halvor av cigaretter för att få dig att vana att stoppa.

TIPS! Det första steget i att sluta cigaretter är att fullfölja dig själv till strävan innan du räknar ut hur du ska göra Det. Många människor brukar misslyckas med att sluta på grund av att de inte har rätt sinne och de tenderar att ge upp sig enkelt.

Bra råd när du slutar är att sluta röka helt och hållet. Stopp är där du måste börja. Avsluta och låt inte dig själv röka igen. Denna strategi kommer först att vara extremt svår. Tid har visat att denna metod är mycket effektiv, övergripande.

Planera i förväg hur du ska reagera på stress utan att vända sig till cigaretter. När en stressig händelse inträffar brukar rökare brukar bara tända upp en cigarett och röka sin stress borta. Om du har en plan för vad du ska göra istället, är du mer sannolikt att undvika att röka. Har flera idéer du kan använda om den första inte hjälper till.

Single Puff

TIPS! När du funderar på att sluta röka, gör en tid för att se din läkare. Din läkare kan ha slutat resurser som du kanske inte har i din besittning.

"No One Puff Ever" eller "Nope" ska vara din mantra. Medan det kan tyckas bra att röka en tillfällig cigarett, kan bara en enda puffa ångra allt ditt hårda arbete helt. Tänk på vad en enda puff kan göra.

Utarbeta en lista med dina motiv för att sluta röka, och skicka det runt ditt hem, sätt in en kopia i din plånbok, och till och med hålla en på jobbet. Kontrollera den listan varje gång du har ett begär och kom ihåg varför du slutade. Det är en mycket effektiv motivationsteknik!

Vissa människor är beroende av känslan av att ha en cigarett i munnen. Om du är en av dessa människor, sätt någonting i munnen när du känner dig villig att röka. Många människor föreslår gummi eller hårda godis att göra detta. Andra får snabb lindring från elektriska cigaretter.

TIPS! När du förbinder dig att sluta röka, planera lämpliga belöningar för varje milstolpe du uppnår. Till exempel, efter din första rökfria vecka kan du gå till en film.

Notera mönster och vanor för din rökning. Om du vet vilka situationer som frestar dig att röka, kan det göra det lättare att utarbeta en plan för att sluta. Om du tar lite tid att förbereda i förväg, kommer dessa tobaksbehov inte att hålla dig från att ge upp denna farliga vana.

Ge dig själv belöningar för att sluta röka. Om du inte längre köper cigaretter får du mycket extra utgifter. Sätt dessa pengar åt sidan och sporadiskt belöna dig själv med det. Detta material nytta av att inte röka kan motivera dig att följa ett rökfritt liv.

Många som slutar röka utan upphörande hjälpmedel åstadkommer detta genom att ändra sin attityd. Om du tittar på att röka som något du tar dag för dag, kommer du att få en lättare tid att lyckas. Du kan också använda kognitiva beteendeterapi begrepp för att ersätta din rökning vana med hälsosammare liv val.

Sluta röka

Låt dina medarbetare, vänner och familj veta att du försöker sluta röka. Personer som känner och bryr sig om din kamp kommer att hålla dig ansvarig för ditt engagemang för att sluta röka. Du kommer inte vilja upprota människor eller göra dem besvikna för att misslyckas. Denna önskan att lyckas kan hjälpa dig att övervinna de starkaste begären.

Att försöka sluta röka för någon omkring dig är inte alltid den mest effektiva motivationen. Även om du bryr dig mycket om din familj och dina vänner, kommer du bara att kunna stanna om du vill själv. Tänk på att sluta som en gåva till dig själv istället för att känna dig stressad om att göra din familj besviken.

TIPS! Det bästa stället att börja när du slutar röka är att bara sluta. Genom att stoppa tar du det viktigaste steget du kan ta.