Sluta röka börjar nu med dessa tips


Rökning är en vana som är ohälsosam. Inte bara kommer denna vana att ge negativa konsekvenser för din hälsa, det kan också få negativ konsekvens för dem i närheten av dig. Rökning orsakar allvarliga hälsoproblem som cancer, emfysem och hjärtattacker. Begagnad rök är också farlig. Av dessa skäl är det viktigt att du slutar omedelbart. Denna artikel kommer att ge underbara råd att sluta röka permanent.

Sluta röka gradvis. Under inga omständigheter bör du försöka sluta kall kalkon. Statistiskt sett misslyckas människor som försöker kalla kalkon 95% av tiden. Om du misslyckas, prata med din läkare om att du använder en nikotinplåster eller receptbehandling. Det svåraste steget är de första dagarna och dessa produkter kan hjälpa till att lindra den svårigheten och öka dina chanser till framgång.

Låt din familj och vänner veta om du planerar att sluta röka. När du litar på dem runt dig med information som detta, kan de hjälpa dig att hålla dig motiverad, liksom att behålla frestelsen i våg. Detta kan bara vara det extra tryck som du behöver hålla dig på spår med din avslutande plan.

När det gäller att sluta röka, gör inte saker ännu hårdare än de redan är. Under inga omständigheter bör du försöka sluta kall kalkon. Många som försöker sluta kommer att misslyckas med sitt första försök. Nikotin är en extremt beroendeframkallande substans, så medicinering, fläckar eller terapi kan vara nödvändiga. Du kommer att vara bättre rustad att göra det genom ånger och sluta röka permanent.

För att sluta röka, bör du sträva efter att skapa en egen lista över hur du kan sluta. Ta dig tid att anpassa din lista som ett sätt att sluta röka mer effektivt. Varje person hittar metoder som fungerar för dem, medan de kanske inte fungerar för dig. Du måste göra vad som fungerar för dig. Att göra en lista för dig själv av dina egna metoder hjälper dig att nå ditt mål.

Om du försöker sluta röka, se till att du har gott om vila. För många individer leder uppe på sent på natten till ökade cigarettbehov. Sena nätter tenderar att vara en tid när ingen är runt, och det gör det lättare att bli frestad att röka. Genom att sova åtminstone åtta timmar varje natt kommer dina mentala förmågor att bli mer akuta och du får mer viljestyrka för att övervinna dina begär.

Se till att du har en stark supportgrupp av vänner och familjemedlemmar när du bestämmer dig för att sluta röka. Du måste prata med människor och låta dem veta vad du går igenom, det här är det enda sättet du kan få hjälp. Så, låt folk omkring dig veta att du kommer sluta röka och att ditt humör kommer att förändras på grund av detta. Avsluta är svårt, men om du har stöd av dina vänner och familj kan du göra det lite lättare.

Kom ihåg att sluta röka är en dag för dag. Överväldra dig inte själv genom att försöka fokusera på att sluta för alltid; sluta bara för idag. En kortare tidslinje kan hjälpa till att göra saker mycket enklare på dig både fysiskt och mentalt. När du lyckas med kortsiktiga mål kan du gå vidare till långsiktiga mål. Detta kommer att hända lätt eftersom ditt engagemang blir starkare.

Om du inte har kunnat sluta röka med viljestyrka, lägg till några nikotinsubstitut och se om det fungerar. Dessa terapier fungerar genom att komplettera din kropp med en liten mängd nikotin för att hjälpa till med abstinenssymptom medan du slutar.

Gör inte allt här själv. Sök uppmuntran från vänner och familj – låt dem veta att du försöker sluta och låta dem hjälpa dig. Försök också att nå ut till en stödgrupp för råd och rådgivning. Att bara tala med andra människor som har gått igenom samma kamp ger dig extra incitament att förlora vanan.

Sluta röka

Om du försöker sluta röka, se till att du får gott om sömn. Människor som går och lägger sig på en sen timme har ofta mer begär för en cigarett. Många gånger finns det ingen runt under sena kvällstimmar, vilket gör det lättare att smyga i ett par puffar. Om du får åtta timmars sömn varje natt, kommer du att kunna fokusera bättre, vilket innebär att du kan styra begäret bättre.

Berätta för alla du vet om din önskan att sluta röka. De är ditt supportsystem, och finns där för att påminna dig om att hålla dig beslutsam i dina försök att sluta röka. Att ha ett stödsystem är en av de bästa metoderna du kan använda för att sluta. Ett solidt stödsystem förbättrar dina chanser att sluta permanent.

Taper ner din rökning. Att vidta stegvisa steg är ett bra sätt att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga mål att sluta. Det är klokt att hålla av i minst 60 minuter innan du har den första cigaretten varje dag. En annan strategi för att minska den mängd du röker är att röka en halv cigarett varje gång du har en.

Det bästa du kan göra för att starta din cigarettfria livsstil är att bara sluta röka. Det mest effektiva sättet att sluta är bara att sluta. Sluta röka, och hämta aldrig någon cigarett igen. Det här är den bästa metoden som, om du kan följa det, misslyckas det aldrig. Det är verkligen det bästa sättet, på lång sikt.

När en cigarettsträng slår, försök att genomföra förseningar. Tvinga dig att vänta minst tio minuter innan du ger dig uppmaningen. Vanligtvis kommer du att bli distraherad med något annat och vänta längre än tio minuter. Om det inte fungerar första gången, upprepa det här steget tills det gör det.

Använd Internet för att hitta support. Delta i online supportgrupper. Många webbplatser finns enbart för att hjälpa människor att sluta sin tobaksvanor för gott. Du kan hitta hjälp genom att jämföra stopptekniker med andra rökare. Andra ex-rökare förstår dina utmaningar och de känslomässiga problem som ibland blir i vägen för att sluta röka.

Gör det till din mantra för att aldrig ha en puff av en annan cigarett. Du kan övertyga dig själv om att en cigarett inte kommer att skada dig, men det kan ångra dig mycket engagemang och hårt arbete. Berätta för dig de faror som tar den ena puffen kan göra. Detta kan stoppa dig i dina spår och göra det möjligt att kämpa bort från begäret.

Kom ihåg att när du vill sluta röka, kommer den första veckan sannolikt att vara den svåraste. Under de första 48 timmarna kommer din kropp att eliminera sin uppbyggnad av nikotin. När de första dagarna har gått, är begär ofta psykologiska. Medan det fortfarande är svårt, kommer det att göra att de motstår dem betydligt mindre traumatiska.

Om du bara inte kan ge upp cigaretter utan att kräva överväldigande dig, försök några av de nikotinbytesprodukter som tandkött eller fläckar. Att använda dessa nikotin-tillhandahållande OTC-produkter i samband med din egen personliga viljestyrka kommer att bekämpa de grova symptomen på uttag.

Sluta röka

Det är viktigt att du slutar röka omedelbart. Du behöver inte ange ett slutdatum för framtiden. Välj helt enkelt idag för att sluta röka. Om du slutar idag sänker du omedelbart din risk för cancer eller andra potentiellt dödliga sjukdomar. Avsluta också hindra dem runt dig från inhaling secondhand smoke, vilket är en annan viktig anledning att sluta.

Rökning dödar inte bara rökare, utan även deras nära och kära. Bland de sjukdomar som rökning kan ge är lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och emfysem. Även icke-rökare har ökad risk om de utsätts för begagnad rök. Genom att genomföra de tips och tips du har fått får du bättre chans att lyckas i ditt försök att sparka vanan.

Hitta hälsosam stressavlastning för att hjälpa till att hantera dina nikotinbehov och uttag. Du kan överväga att betala gymmet ett besök, eller anmäla dig till en klass som lär dig en ny hobby. Även massage eller bubbelbad kan ge lättnad under tider då stressen är hög. Under din fritid läser du böcker eller tar tid att prata med vänner. Allt som håller dig upptagen hjälper dig att hålla dig borta från att röka.Source link