Sluta röka med dessa tips och tricks


Rökning är ohälsosam och kan få mycket negativa konsekvenser för dig som rökare och för dem som finns runt dig. Cancer, hjärtsjukdom, emfysem – det här är bara några av de många hälsoproblem som har knutits till rökning. De runt dig som andas in i din rök är också i fara. Av dessa skäl är det viktigt att du slutar omedelbart. Artikeln här ger dig flera tips som kan vara till hjälp för att sluta röka.

För att sluta röka, försök att skapa en lista över sätt du kan sluta. Ta dig tid att anpassa din lista som ett sätt att sluta röka mer effektivt. Det finns typiskt många olika sätt att uppnå ett visst mål, och människorna varierar i vilket av dessa sätt som är mest effektiva för dem. Det är användbart för dig att förstå exakt vad som fungerar bäst för dig. Att göra en lista hjälper till med den processen.

Tips! Om du vill vara framgångsrik när du slutar röka, försök att göra en lista över alla fördelar och nackdelar som kommer att ta med dig. Du kommer ihåg dessa skäl och tänka på dem varje gång du vill röka.

Rökning är en stegvis process som bör göras dag för dag. Bara jobba med att undvika tobak idag, för alltid tar hand om sig själv. Du kommer ofta att hitta det lättare ur en psykologisk synvinkel att utföra saker på en kortare tidslinje. När du är bekväm med nivån på engagemang som du har för att sluta, kan du sätta upp långsiktiga mål.

Planera att använda motion när du slutar röka, inte bara för de extra hälsoförmånerna, utan att distrahera dig från önskan att röka . Dessutom ökar träningen stress och ångest. Låt inte din brist på träning hindra dig. Börja små och gå framåt därifrån. Innan du börjar någon typ av träningsrutin, prata med din läkare.

Om du försöker sluta röka, se till att du får gott om sömn. Vissa tycker att de längtar efter cigaretter mer när de stannar uppe sent. Det finns oftast färre människor runt sent på kvällen för att hjälpa dig att stoppa dig från att ta bara en enda rök för dagen. Åtta timmars sömn varje natt tillåter dig att förbli mentalt fokuserad, vilket håller dig bättre kontroll över otäcka begär.

TIPS! Låt dina nära och kära vänner veta att du vill sluta röka. Andra personer som vet om ditt mål kommer både att hålla dig ansvarig och ge dig ett supportsystem.

Om du har svårt att sluta röka, tala med en sjukvårdspersonal. Receptbelagda läkemedel kan göra att sluta röka lättare att hantera. De är inte för alla, så denna diskussion bör också inkludera din detaljerade medicinska historia. Din läkare kan förmodligen också styra dig mot andra resurser, som supportgrupper eller hotlines, som kan hjälpa dig att sluta för gott.

Rökning är både ohälsosamt och farligt. Många kända hjärtsjukdomar och lungsjukdomar är kopplade till rökning. Även icke-rökare har ökad risk om de utsätts för begagnad rök. Om du följer de riktlinjer som du just har läst bör du ha en enklare tid att sparka din vana.Source link