Söka efter ett sätt att sluta röka? Prova dessa bra tips!


Rökning kan påverka ditt livs kvalitet. Många saker påverkas, inklusive tänder, tandkött och förmåga att engagera sig i fysisk aktivitet. Plus, dina kläder och hår lukar alltid som rök. En ännu större oro är att det finns hälsorisker i samband med det. Om du sänker rökning, vänder du om de negativa konsekvenserna. Om det inte har varit lätt för dig, fortsätt läsa för några tips som kan hjälpa dig att bli lättare.

När det gäller att sluta röka, gör inte saker ännu hårdare än de redan är. Att sluta kall kalkon rekommenderas definitivt inte. Endast 5% av de som försöker denna metod lyckas. Nikotin är en extremt beroendeframkallande substans, så medicinering, fläckar eller terapi kan vara nödvändiga. Dessa kommer att hjälpa dig genom de initiala tillbakadragningsstadierna, vilket borde göra det lättare att sluta röka.

För att lyckas med ditt mål att sluta röka, borde du göra det så enkelt med en metod som du kan. Försök inte gå kallt kalkon.

För att sluta röka mer tolerabel, ta bara ett steg åt gången. Fokusera inte på att röka aldrig igen. I stället fokusera på att inte röka idag. En kortare tidslinje kan hjälpa till att göra saker mycket enklare på dig både fysiskt och mentalt. Långsiktiga mål kommer när du har slutat ett tag och bättre kan hantera det dagliga slipverket.

Sluta röka

Be dina familjemedlemmar att gå ombord med ditt beslut att sluta röka. Du måste prata med människor och låta dem veta vad du går igenom, det här är det enda sättet du kan få hjälp. Så, låt folk omkring dig veta att du kommer att sluta röka och att ditt humör kommer att förändras på grund av detta. Det är inte en lätt uppgift att sluta röka och du bör se till att din älskade stödjer dig under denna process.

TIPS! Om du vill ge in efter ett begär, sätt av det så länge som möjligt. Tvinga dig själv att slutföra något annat jobb, innan du kan få en cigarett.

Det krävs engagemang för att komma igenom processen att sluta, vilket innebär att du måste fatta beslutet att göra det. Många rökare har svårt att sluta, eftersom de inte närmar sig frågan med rätt inställning och inte har tillräckligt med motivation. Tänk på orsakerna till att du slutar och du kan fortsätta att vara engagerad.

Älskade Ones

Vilken inverkan har din rökning på hälsan hos dina nära och kära? Personer som utsätts för begagnad rök har högre risk för att utveckla ett antal olika cancerformer och andra tillstånd. Din hälsa och hälsan hos de du älskar kommer att förbättra dramatiskt när du slutar. Det betyder att inte bara kommer sluta göra dig friskare, det kommer att göra dina nära och kära friskare också.

TIPS! Låt människorna omkring dig veta att du slutar nikotinvanan. Bara genom att låta dem veta vad du försöker göra, kommer de att kunna vara ett supportteam för dig och hjälpa dig att hålla dig motiverad och kämpa för frestelser.

Låt familj och vänner veta att du planerar att sluta röka. De är där för dig och de kommer att hjälpa påminna dig om att du måste sluta. Att bygga ett supportteam är ett optimalt sätt att lyckas sluta. Att få hjälp från andra människor gör att du är mer sannolikt att lyckas.

Du måste hitta sätt att få din motivation i sikte hela tiden. Några sätt att du kan göra här är att skicka dina skäl för att sluta på väggen på jobbet eller ha på dig smycken som påminner dig om varför du vill sluta. Detta kan dämpa dina frestelser, vilka är de främsta synderna för rökning av cigaretter.

Sluta röka görs inte bara för dig själv utan också för dina nära och kära. De människor som bryr sig om dig vill att du ska ha ett långt, hälsosamt liv. I Amerika är cirka 20% av alla dödsfall från rökrelaterade sjukdomar. Låt inte dig själv bli en statistik.

För att sluta röka, bör du sträva efter att skapa en egen lista över hur du kan sluta. Anpassa och anpassa listan gör det mer effektivt.