Tips om hur man tar hand om att röka


Om du är som många, vill du sluta röka, men du ifrågasätter om det blir alltför svårt eller om du ens har styrkan att lyckas. Den här artikeln innehåller en mängd tips som ger dig exakt den kunskap du behöver för att räkna ut för gott.

För att öka dina chanser att lyckas sluta röka, tänk på att lägga ner på papper alla möjliga fördelar och konsekvenser av att sluta. Ditt sinne tenderar att ta någonting mer allvarligt när du skriver ner det. Detta kan hjälpa dig att fokusera din avslutande ansträngning tydligare, samt att identifiera eventuella svagheter i din plan.

TIPS! När du slutar röka, vila så ofta som möjligt. Massor av människor tycker att om de stannar upp sent, är de mer benägna att kräva cigaretter.

Om du är redo att sluta röka, försök hypnos. Att se en licensierad hypnotisör kan vara effektiv och har visat sig lyckad för många människor. Genom att implantera positiva affirmationer i ditt sinne medan du är i trance får du den boost som du behöver för att fortsätta arbeta mot ditt mål. Tänk på det här alternativet eftersom det har fungerat för tusentals människor!

När du försöker sluta röka, borde du göra vänner och familj medvetna om dina planerade förändringar. Att ge bekanta personer med denna information kan låta dem motivera dig, tillsammans med att hjälpa dig att slå frestelser. Detta kan vara det extra tryck som hjälper dig att hålla dig på rätt väg mot din rökningstopp.

Många tycker att att ta ett nytt träningspass, träningspass eller fysisk acivity kan göra det lättare att undvika att röka. Dessutom kommer träning att hjälpa dig att sänka stressen. Om du för närvarande inte är i bästa form, börja med korta promenader eller en enkel rutin och bygg dig därifrån. Utöva inte utan att konsultera din läkare om vad som är säkert och lämpligt övningar för dig.

Sluta röka

Din primärvårdspersonal kan vara en stor resurs om du inte kan sluta röka själv. Vissa mediciner kan göra det lättare att sluta röka. En läkare kan också ge dig information om hotlines, supportgrupper och andra resurser som kan öka sannolikheten för framgång med att sluta.

Om du inte har kunnat sluta röka med viljestyrka, lägg till några nikotinsubstitut och se om det fungerar. Du ger din kropp den nikotin det är van vid att ha så att din kropp inte går in i uttag genom att inte ha ett ämne som det brukar bli regelbundet.

Försök snacka på frukt och grönsaker istället för söta snacks när du slutar röka. Människor kan gå upp i vikt när de slutar röka, så var uppmärksam på vad du lägger i munnen, vilket gör dessa veggie snacks till en bra idé.

När du slutar röka hjälper du inte bara din egen hälsa, utan också dina älskade. Din familj är utsatt för risken för hälsoproblem på grund av din begagnad rök. När du slutar röka kommer du också att stoppa hur mycket du utsätter dina nära och kära för de farliga kemikalierna i andrahandsrök. Inte bara kommer du att rädda ditt eget liv, du kommer att hålla dina nära och kära friska.

Du vill berätta för din familj och vänner om dina planer att sluta röka. De kan vara där för att hjälpa dig att sluta. Ett stödsystem kan vara oerhört värdefullt. Detta ökar mycket chansen att du lyckas, och det kommer att få dig där du vill vara.

Sluta röka

Om din kalla turkeyansträngning för att sluta röka misslyckades, får du lite extra hjälp via produkter som nikotinplåster eller tuggummi. Dessa mediciner, varav många finns tillgängliga i disken, håll nivån på nikotin i systemet stabilt när du arbetar med att inte röka.

Om du vill sluta röka, måste du vara okej när du slutar mer än en gång. De flesta tidigare rökare kommer att berätta att det var nödvändigt att sparka vanan mer än en gång. När du bestämmer dig för att sluta röka, ta det dag för dag. Om du glider upp, skapa ett nytt slutdatum. Varje gång du slutar läser du av dina tidigare misstag och slutar sluta längre. En gång stannar det, så var bara tålmodig.

Att besluta att sluta röka kan vara mycket svårt, men det är ett ultimat givande beslut som du aldrig kommer att ångra. Det är dock inte en omöjlighet. Du behöver lägga in tiden, ha tålamod och utöva lite viljestyrka. Naturligtvis kan det vara bra att få information om hur du kan sluta med att vara lättare än vad du kan göra. Genom att använda tipsen i den artikel du just läste, kommer du inte längre röka i ditt liv på nolltid.