Tips som hjälper dig att ge upp rökning


Vissa människor tror att sluta bara bortskaffar sina rökningsåtgärder och använder viljestyrka för att bekämpa vanan. Om du gör det kan det hjälpa någon att sluta vana, men det finns enklare sätt att uppnå detta. Det finns många metoder och saker som kan hjälpa dig att sluta röka.

Gör själv en lista över orsakerna till och anledningarna till att inte sluta röka. När du skriver något skriftligt har det ofta en inverkan på hela din mentala uppfattning. Det kan stärka din motivation att sluta, och minska svårigheten att sluta, genom att hålla din uppmärksamhet på din önskan att sluta.

TIPS! Använd en av de många nikotinbyteslösningarna på marknaden idag. Effekterna av nikotinavtagning kan orsaka depression, humör och frustration.

Hitta en bra stödgrupp för att hjälpa dig att sluta röka. Det finns stor nytta i nätverk med människor som förstår de fysiska och känslomässiga utmaningarna du står inför. Dessa människor kommer att erbjuda dig vägledning, support och råd om hur du slutar. Du kan hitta supportgrupper på platser som rekreationscentra, kyrkor eller gemenskapskollegier.

Innan du slutar röka, kunna hålla dig förpliktigad att sluta för gott. De flesta som slutar gör det på grund av brist på viljestyrka. Om du börjar förlora din motivation, kom ihåg skälen till att sluta i första hand.

Secondhand Smoke

Tips! Se till att berätta för din familj och vänner att du har bestämt dig för att sluta röka. De kan sedan stödja dig i dina ansträngningar.

När du slutar röka kan du inte bara hjälpa din egen hälsa, utan också dina älskade. Secondhand rök är farlig, och en känd orsak till många typer av cancer och andra allvarliga hälsoförhållanden. Din familjemedlemmar kommer att spendera mindre tid utsatt för farorna med begagnad rök när du slutar röka. Avsluta kommer att göra både dig och de du älskar, mer hälsosamma.

Att byta märke på dina cigaretter kan hjälpa dig att sluta. Börja använda ett märke du ogillar eller en cigarett du finner smutsig. Rök inte mer än du normalt skulle eller andas dem annorlunda. Det kan hända att det här gör cigaretterna obehagliga och hjälper dig i dina ansträngningar att sluta.

Några rökare tycker om att skära tillbaka på att röka är en bra start. Att vidta stegvisa steg är ett bra sätt att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga mål att sluta. Vänta så länge som möjligt att få din första cigarett på morgonen. När du försöker sparka vanan kan det vara till hjälp att du kan skära ned genom att bara röka hälften av varje cigarett.

TIPS! Motivation och positiv utsikter är nyckeln till att sluta. Visualisera de förbättringar du kommer att uppleva i din livskvalitet när du är en icke-rökare.

Frame slutar röka som något du gör för dig själv, snarare än för dig själv. Om du fokuserar på de positiva aspekterna av att sluta, kan det vara en enklare process som du kan åstadkomma snabbare. Försök att komma ihåg de många fördelarna du kommer att uppleva om du slutar, och hur mycket värde det skulle lägga till i ditt liv. Detta håller dig på rätt spår och gör slut på att visas omedelbart viktigt.

Förhoppningsvis har du en tydligare förståelse av de åtgärder du kan vidta för att befria dig från greppet av en rökvanor. Du kan uppleva ett bakslag eller två, men nyckeln är att fortsätta försöka. Använd tipsen här och bli inte frustrerad även om du misslyckas först. Det tar ofta människor många försök innan de äntligen lyckas.Source link