Vad du behöver göra för att sluta röka


Rökning är inte bara risk för din hälsa, men kan allvarligt skada hälsan för de personer som utsätts för din rök. Om kan orsaka hjärtattacker, emfysem, lungcancer, halscancer och många andra allvarliga hälsofrågor. Exponering för begagnad rök kan vara lika farlig som att röka cigaretter själv. Det är därför viktigt att du slutar röka. Informationen nedan ska hjälpa dig att nå ditt mål och sluta faktiskt.

Oavsett vad, du måste titta på din sluta en dag åt gången. Vägen till stopp är bara en process. Oroa dig inte med nästa månad eller nästa år. Spendera inte din tid att oroa dig för imorgon fokusera på att undvika cigaretter en dag åt gången.

TIPS! Se till att du går om det ett steg i taget. Att sluta röka är en uppgift som måste hanteras metodiskt.

Kom ihåg att sluta röka är en dag för dag. Tänk inte på att sluta för resten av ditt liv – tänk bara på idag. Du kommer att känna att du har uppnått mer genom att fira varje dag du inte röker. När du börjar bli bekväm med ditt engagemang för att sluta röka, kan du börja göra längre siktemål.

Koncentrera på att äta grönsaker och frukter snarare än godis för att undvika att få den vikt som vanligtvis uppstår när någon slutar röka. Att ersätta hälsosam mat minimerar den vikt du kan få. Att äta mer är okej så länge du fattar rätt val.

Nå ut till dina vänner och familj för att få stöd när du bestämmer dig för att sluta röka. Se också till att de vet att de inte är dömliga och är så optimistiska som möjligt för att förbättra chansen till framgång. Du borde informera dem om att du troligen kommer att vara i dåligt humör först och att du förmodligen inte kommer att tänka klart. Att skicka rökning vana kan vara det svåraste du någonsin gjort, och stöd från vänner och familj är kritiskt.

Tips! Om du försöker sluta röka, låt dina vänner och familj veta. Detta kan hjälpa dig att skapa en supportgrupp för att underlätta processen.

När du försöker sluta röka, måste du undvika de särskilda triggarna som får dig att röka. Om du ofta rökt i din bil skapar du en ny drivande vana som att lyssna på en bok på tejp eller göra en motivational körningspellista. Detta hjälper dig att ta bort de föreningar som dessa vanor har med rökning. Bli involverad i något annat under de här tiderna, för att hålla ditt sinne av din önskan att röka.

Det kan vara till hjälp att byta cigarettmärken när du funderar på att sluta röka. Överväg att röka ett varumärke du inte gillar. Se till att du inte hittar dig själv att röka ett större antal eller inhalera annorlunda för att kompensera. Detta kommer att komma igång på din väg för att sluta röka.

Det enda sättet att sluta röka är att sluta. Det bästa sättet att börja ditt uppdrag är att sluta helt och hållet. Stanna bara och låt dig inte börja igen. Denna strategi kommer först att vara extremt svår. På lång sikt uppväger hälsan och de fysiska fördelarna det ursprungliga obehaget.

TIPS! Rökning är en steg-för-steg-process som bör göras dag för dag. Gör dina mål mycket korta och uppnåeliga – en dag i taget.

Du måste göra allt för att hålla din beslutsamhet och motivation att sluta röka högt. Kanske lägger inspirerande tecken på din vägg, eller att ha smycken som påminner dig om dina ansträngningar kommer att hjälpa till. Oavsett din metod är en visuell påminnelse ofta en övertygande motivator för att fortsätta.

Om du försöker sluta röka, håll dig borta från situationer eller platser som kan fresta dig att röka. Du behöver ändra din rutin om rökning är en vanlig del av ditt liv. Om du röker medan du dricker kaffe eller har cocktails med vänner, kan du behöva sluta göra sakerna. Till exempel, drick ditt kaffe på väg till jobbet och stanna borta från stängerna minskar dina begär.

När du vill röka ganska, tänk på det som en tjänst du gör själv i stället för ett offer du gör. När du ser fördelarna med att sluta, blir det enklare. Fördelarna är mycket större än de tillfälliga svårigheterna, och det kommer att göra en kraftfull förändring i ditt liv. Du kan förbli motiverad och inse fördelarna med att sluta.

TIPS! Tala med din läkare om att sluta röka. Din läkare kan ha resurser tillgängliga för att hjälpa dig att sluta att du inte har tillgång till.

Du kan ha rökt när stressad. Om så är fallet måste du hitta en annan teknik som du kan använda för att koppla av när du är stressad. Meditation, yoga, löpning eller andra aktiviteter kan alla hjälpa dig att hantera din stress på hälsosamma sätt.

Om allt annat misslyckas, sök rådgivning för att hjälpa till med att sluta. Många gånger spelar känslomässiga problem en stor roll i beslutet att röka. Om du kan ta itu med det underliggande problemet blir det lättare att sluta röka. Om du tror att din rökning kan orsakas av denna typ av trigger, ring din läkare för att diskutera dina alternativ för denna typ av behandling.

Skapa en mantra som beskriver varför du slutar. Du kan använda detta som en vägledning för motivation när du känner att du förlorar hoppet. Det här låter dig ta kontroll över din missbruk, för att optimera din chans till framgång.

TIPS! Få hjälp av andra. Be om stöd och uppmuntran från dina vänner och familj, så att de vet att du vill sluta och låta dem ge dig hjälp.

När du bestämmer dig för att det är dags att sluta, skriv en lista med faktorer som motiverar att du vill sluta röka. När du börjar kämpa, dra ut din lista, och det kan ge dig den motivation du behöver för att fortsätta.

Rökning är inte hälsosam och kan vara mycket farlig. Bland de sjukdomar som rökning kan ge är lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och emfysem. Du är inte den enda personen som drabbats av din rökvanor; begagnad rök sätter de som finns runt dig i riskzonen för hälsorisker också. Genom att följa de råd som ges här kommer du att vara på väg till en lycklig och hälsosam rökfri framtid.