Vissa intresseorganisationer vill få oss att tro att el-cigaretten är lika farlig som vanliga cigg men så är inte fallet. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Är e cigg verkligen farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. Faran med el-cigaretterna uppstår först om man övergår från just e-cigg till vanliga cigaretter. Detta är dock inget som är vetenskapligt belagt utan snarare en teori.

electrocigarette

Man säger att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Det tycks mer vara så att vissa intresseorganisationer vill att det ska vara så och därför så varnar man för cigaretterna istället för att poängtera fördelar med e cigg som faktiskt är belagda.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat. eciggs

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

Oavsett hur du röker. Det generella besked är att e cigg inte är farligt. E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Valet är givet.

Ska man röka ska man röka e-cigg. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Du får bättre hälsa samtidigt som du mår betydligt bättre.